Naudojimosi taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Elektroninės parduotuvės (toliau „el. parduotuvės“) „Kvikis.lt“ prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas būdai bei sąlygos. Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka. Kiekvienos šalies atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Kvikis.lt“ el. parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas įsigydamas prekes iš el.parduotuvės „Kvikis.lt“, sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.4. El. parduotuvėje gali įsigyti prekes žemiau nurodyti asmenys:

1.4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys (t.y. asmenys kurių teisės nėra apribotos teismo tvarka).

1.4.2. Nepilnamečiai fiziniai asmenys (t.y. asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus tuos atvejus kai nepilnametis asmuo disponuoja savo gautomis pajamomis – darbo užmokesčiu).

1.4.3. Juridiniai asmenys.

1.4.4. Įgaliotieji asmenys (t.y. asmenys kurie įgalioti aukščiau nurodytų asmenų).

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, turi teisę pirkti prekes el.parduotuvėje „Kvikis.lt“.

1.6. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs norimą prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą (savo ar trečiųjų asmenų), pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai šių Taisyklių arba su jomis iš vis nesusipažinus, Pirkėjas turi nepateikti užsakymo.

2. Asmens duomenų apsauga:

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje „Kvikis.lt“ Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje, įvedant savo registracijos vardą ar elektroninį paštą (toliau „el. paštą“) bei slaptažodį.

2.1.2. pirkti gali be registracijos, užpildant visus mokėjimui ir pristatymui reikalingus duomenis.

2.2. Pirkėjas užsakydamas norimas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, jei tai juridinis asmuo privalo pateikti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą (jei yra).

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje „Kvikis.lt“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, tokiu atveju Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės „Kvikis.lt“ teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.

3. Pirkėjo įsipareigojimai:

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už išsirinktas prekes ir priimti jas numatytu pristatymo būdu.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo paskyros prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Nebent netyčiniu būdu Pirkėjo prisijungimus gavo tretieji asmenys, tokiu atveju Pirkėjas privalo informuoti el. parduotuvės „Kvikis.lt“ administruojančius asmenis svetainėje nurodytais kontaktais.

3.3. Pirkėjas visiškai atsako už savo paskyros valdymą el. parduotuvėje ir joje pateiktus teisingus ar neteisingus duomenis.

3.4. Pirkėjas įsigydamas prekes šioje el. parduotuvėje turi laikytis nustatytos tvarkos ir taisyklių nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų.

3.5. Jeigu Pirkėjui nepatinka prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija, prekes (jeigu jos grąžintinos) grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

4. Pirkėjo teisės:

4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes ir paslaugas šioje el. parduotuvėje, laikydamasis taisyklių bei nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų.

4.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti prekes ne vėliau kaip per 14 dienų (CK 6.22810 str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis, nuo prekių gavimo datos. Už prekes sumokėti pinigai pervedami į pirkėjo atsiskaitomą banko sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.

4.3. Pirkėjas prekes grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

4.4. Pirkėjo teisės, numatytame 4.2. punkte Pirkėjas gali pasinaudoti tik tais atvejais jei prekės nebuvo sugadintos, nepakeista jų išvaizda, nebuvo naudojamos, taip pat nėra sugadinti įpakavimai.

4.5. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.

4.5.1. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

5. Pardavėjo įsipareigojimai:

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui apsipirkti el. parduotuvėje. Iškilus klausimams, nepavykus atlikti kokio nors veiksmo pageidautina perduoti informaciją administruojantiems asmenis svetainėje nurodytais kontaktais.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo el. parduotuvės „Kvikis.lt“ anketoje pateiktą asmeninę informaciją ir jos neperduoti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus kai Pardavėjas privalo juos pateikti siuntų tarnyboms, kad jos galėtų deramai pristatyti prekes.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti tokiu būdu kuriuos pageidauja Pirkėjas bei sutinka jas apmokėti.

5.4. Susidarius situacijai, kai Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui norimos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui panašią prekę arba suteikti nuolaidą kitai prekei, arba grąžinti visą Pirkėjo apmokėtą užsakymo sumą.

5.5 Pardavėją, Europos Sąjunga įpareigoja suteikti dviejų metų teisinę garantiją jo valdomoje el. parduotuvėje „Kvikis.lt“ įsigytoms prekėms.

6. Pardavėjo teisės:

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu nutraukti el. parduotuvės vykdomą veiklą, be jokios specialaus pirkėjų/klientų įspėjimo. Dėl veiklos nutraukimo patiriamus nuostolius pardavėjas neatsako. Jei pirkėjas padaro pavedimą už prekes, kai veikla tuo metu nutraukiama arba jau yra nutraukta, pinigai bus grąžinami į pirkėjui/klientui priklausančią asmeninę banko sąskaitą.

6.2. Pardavėjas pasileika teisę apriboti el. parduotuvės klientų anketas kurie daro neteisėtus veiksmus, siekiant pakenkti el. parduotuvės veiklai ar nevykdo savo įsipareigojimų.

6.3. Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti pirkėjo/kliento prekių užsakymą, jei krepšelis nebuvo apmokėtas per 1 d.d.

6.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti el. parduotuvės dizainą, struktūrą ir pan.

6.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.

6.5.1. Jeigu Pirkėjas pasinaudodamas teise (punktas 6.5) grąžintis už įsigytą prekę sumokėtus pinigus privalo:

6.5.1.1. Jeigu prekę gavo pažeista pakuote, padaryti nuotrauką kurioje būtų aiškiai matoma pažeista pakuotė ir iš pakuotės neišimta prekė.

6.5.1.2. Jeigu pakuotė nepažeista, tačiau pakuotės viduje esanti prekė pažeista, padaryti nuotrauką kurioje būtų aiškiai matomi prekės defektai.

6.5.1.3. Kartu su vaizdine medžiaga (suderinus su Pardavėju) grąžinti prekę Pardavėjui.

6.6. Pardavėjas neprivalo grąžinti pinigų sumos sumokėtos už pristatymą kurią sumoka Pirkėjas.

7. Prekių pristatymas:

7.1. Prekių pristatymas visoje Lietuvoje yra mokamas. Pristatymo kaina, priklauso nuo pasirinkto siuntimo būdo.

7.2. Prekių pristatymas vykdomas visais būdais kurie yra skelbiami el. parduotuvėje „Kvikis.lt“.

7.3. Prekes pristato Pardavėjas savarankiškai arba būdais nurodytais el. parduotuvėje „Kvikis.lt“ per nurodytą terminą, nuo gauto apmokėjimo už prekes.

7.4. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente. Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir pristatyta tinkamai.

8. Prekių grąžinimas:

8.1. Jei pirkėjas nori nutraukti pirkino/pardavimo sutartį, privalo susisiekti su administracija el. paštu kuris yra nurodytas svetainėje „Kvikis.lt“.

8.2. Netinkamas prekes galima grąžinti per 7-ias kalendorines dienas nuo to momento kai pirkimo/pardavimo sandoris yra įvykdytas.

8.3. Prekių grąžinimo eiga:

8.3.1. Po susisiekimo su el. parduotuvės „Kvikis.lt“ administracija gausite prekių grąžinimo formą, kurią reikės užpildyti ir atsiųsti skanuotą (ar nufotografuotą) el. paštu, o originalą pridėti prie netinkamų prekių.

8.3.2. Pinigai už netikusią prekę bus grąžinti atskaičius įmonės patirtus nuostolius (siuntimo išlaidos, banko pavedimo mokesčius), per 7-ias darbo dienas nuo to momento kai el. parduotuvės administracija gaus netinkamas prekes ir prekės atitiks 4.3 punktą.

8.3.3. Už prekių siuntimą Parvadėjui (t.y. „Kvikis.lt“) apmoka pirkėjas/klientas.

9. Kita:

9.1. Pirkėjas visiškai atsako dėl pateiktos informacijos. Pateikus užsakymą ir nurodžius neteisingus ar klaidingus duomesnis, būtina kuo skubiau susisiekti su "Kvikis.lt" administracija kontaktais kurie yra nurodyti svetainėje.

9.2. Už pirkimo/pardavimo sutarties, kuri buvo sudaryta naudojantis elektronine parduotuve „Kvikis.lt“, už padarytus pažeidimus šalys atsako pagal toje šalyje (kurioje buvo pirkimo/pardavimo sutartis) galiojančius teisės aktų nustatytą tvarką.

9.3. Pardavėjas neatsako dėl prekių kurių spalva ar komponentai neatitinka el. parduotuvėje matomo vaizdo:

9.3.1. nekokybišką vaizdą kurį netinkamai gali perduoti pirkėjo kompiuterio, mobilaus telefono arba planšetės ekranas.

9.3.2. prekės nuotraukos gali neatitikti realios prekės išvaizduos, nes gamintojas pakeitė dizainą, tačiau prekės funkcijos vistiek yra išlikę tos pačios ir atitinka prekės aprašymą.

9.4. Visi kilę nesusipratimai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, dėl šių taisyklių turi būti aptariami derybų metu.

 • Konkurencinga kaina
  rinkoje vienos mažiausių kainų
 • Saugus atsiskaitymas
  apmokėkite užsakymus saugiai ir greitai
 • Pirk be registracijos
  įsigyti prekėms registracija nereikalinga
 • Greitas pristatymas
  prekes pristatome itin greitai
 • Laimingi Klientai
  mūsų klientai yra patenkinti aptarnavimu ir prekių kokybe